Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie 2001 r. Uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach m. in. "Rentgenodiagnostyka w stomatologii", "Protetyka w praktyce", "Znieczulenia i periodontologia", "Algorytm leczenia kanałowego", "Leczenie endodontyczne z zastosowaniem narzędzi maszynowych" , "Atraumatyczne ekstrakcje", "Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym" i inne.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Absolwentka Policealnego Studium Medycznego w Rzeszowie. Odbyła kurs w zakresie scalingu, lakowania i lakierowania zębów.