Profilaktyka:
- badanie stomatologiczne
- scaling (usuwanie złogów nazębnych)
- piaskowanie
- lakowanie zębów
- lapisowanie zębów
- lakierowanie zębów
- wizyta adaptacyjna
Stomatologia kosmetyczna:
- wybielanie zębów martwych
- wybielanie zębów żywych
- kosmetyka zębów
Chirurgia:
- usuwanie zębów mlecznych i stałych
Endodoncja:
- RTG
- leczenie kanałowe z użyciem endometru
- RTG + RVG
Stomatologia zachowawcza i dziecięca:
- znieczulenia
- wypełnienie zęba
- rekonstrukcje zębów (także z użyciem włókien szklanych)
- szynowanie zębów
Protetyka:
- korony lane
- korony lane licowane porcelaną
- korony pełnoceramiczne
- wkłady koronowo-korzeniowe
- protezy akrylowe
- protezy szkieletowe
- protezy nylonowe
- protezy acetalowe
- prace kombinowane
- zatrzaski rhein 83
- szyny nagryzowe dla bruksistów
- szynoprotezy
- mosty na włóknach szklanych